Programowanie komputerów 2022
Grupa PR1
(studia niestacjonarne)

Strona zawiera materiały do zajęć projektowych z języka programowania C.

Zestawy zadań (02.04.2022) – grupa projektowa nr 1

Proszę o wybranie jednego zestawu zadań na jedną grupę 2 osobową. Zadania będą realizowane tym razem grupowo. Kod do zadań ma być tworzony na swoich kontach GitHub, a repozytoria będą tworzone z wykorzystaniem mechanizmu Github Classroom.
Link do github classroom: https://classroom.github.com/a/5NMqjtg0

Każda z grup powinna:

  1. wybrać zestaw (dany zestaw powinien być wybrany tylko raz)
  2. dodać link do zestawu w pliku readme.md w repozytorium
  3. dodać imiona i nazwiska osób z grupy w pliku readme.md w repozytorium