Identyfikacja podmiotów prawnych w obrocie cyfrowym

Year
2020
Type(s)
Author(s)
Wojciech Cyrul, Katarzyna Jasińska, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Janusz Opiła, Tomasz Pełech-Pilichowski, Piotr Potiopa, Paweł Vigolo Lauretti
Source
Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. — ISBN: 978-83-66344-33-4. — S. 25–45, 133–166.
Url
http://wydawnictwo.iws.gov.pl/produkt/identyfikacja-podmiotow-prawnych-w-obrocie-cyfrowym/
BibTeX
BibTeX

Identyfikacja elektroniczna podmiotów prawnych determinowana jest nie tylko przez przepisy prawa czy normy techniczne, ale także przez dostępne narzędzia funkcjonujące w obrocie cyfrowym. Nie ma przy tym wątpliwości, że właściwy dobór określonych rozwiązań technicznych dla potrzeb identyfikacji cyfrowej decydować będzie o kierunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Stąd jednym z kluczowych zagadnień w tej dziedzinie staje się ocena korzyści lub ograniczeń istniejących lub planowanych rozwiązań technologicznych oraz legislacyjnych. Warto przy tym zauważyć, że identyfikacja elektroniczna osób fizycznych i osób prawnych może przebiegać nieco inaczej. Analiza, stanowiąca przedmiot niniejszej monografii, umożliwiła zidentyfikowanie podstawowych problemów, jakie towarzyszą próbom tworzenia jednolitego systemu identyfikacji elektronicznej w sytuacji funkcjonowania w obrocie prawnym i gospodarczym nie tylko osób fizycznych, lecz także różnego rodzaju jednostek organizacyjnych. Stało się to możliwe dzięki współpracy naukowej prawników i informatyków, która ujawniła złożoność zagadnień, jakie pojawiają się w tym obszarze na styku prawa i technologii.

WYDAWNICTO INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI