Metody i narzędzia automatycznego przetwarzania informacji tekstowej i ich wykorzystanie w procesie zarządzania wiedzą

Year
2011
Type(s)
Author(s)
Piotr Potiopa
Source
Automatyka/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 409-419.
Url
https://www.researchgate.net/publication/320548722
BibTeX
BibTeX

Tematem niniejszego artykułu jest przegląd metod i narzędzi służących reprezentacji i przetwarzaniu informacji, która jest aktualnie jednym z podstawowych środków budowania i zarządzania w każdej organizacji. Sprawne funkcjonowanie każdej instytucji uzależnione jest od dostępu do przechowywanej w niej wiedzy, jak również możliwości sprawnego jej wyszukiwania, systematyzowania i podejmowania na jej podstawie nowych decyzji.